Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:18
-00:46:27
+00:33:32
4942 4248
199 / 259
-00:33:14
+00:27:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii