Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:10
-00:55:35
+00:24:24
2338 2188
24 / 54
-00:27:43
+00:13:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii