Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:14
-00:37:31
+00:39:45
10590 7263
419 / 461
-00:19:56
+00:30:44
00:57:10
-00:51:35
+00:28:24
3624 3300
137 / 246
-00:29:34
+00:17:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii