Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:49
-00:54:56
+00:25:03
2564 2388
58 / 151
-00:30:02
+00:16:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii