Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:37
-00:46:08
+00:33:51
4992 4281
209 / 293
-00:39:25
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii