Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:54
-00:35:30
+00:29:23
2556 1933
M45 : 300
87 / 135
-00:21:04
+00:22:49
01:09:52
-00:38:53
+00:41:06
6202 4949
213 / 246
-00:16:52
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii