Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:44:13
+00:35:46
5400 886
132 / 162
-00:24:25
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii