Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:31
-00:44:14
+00:35:45
5394 4513
104 / 139
-00:17:09
+00:31:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii