Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:38
-00:55:07
+00:24:52
2511 174
99 / 293
-00:48:24
+00:14:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii