Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:02
-00:38:43
+00:41:16
6220 4959
51 / 54
-00:10:51
+00:30:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii