Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:35
-00:46:40
+00:31:42
4256 3670
82 / 135
-00:36:23
+00:23:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii