Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:42:55
+00:37:04
5622 4638
237 / 293
-00:36:12
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii