Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:45:52
+00:31:05
5627 810
22 / 42
-00:22:14
+00:22:45
01:04:00
-00:44:45
+00:35:14
5293 842
38 / 53
-00:19:05
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii