Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:43:09
+00:36:50
5584 969
235 / 293
-00:36:26
+00:26:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii