Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:16
-00:31:29
+00:45:47
11482 3903
47 / 48
-00:11:51
+00:37:54
01:02:48
-00:33:01
+00:32:52
7695 1586
33 / 45
-00:07:48
+00:24:54
01:08:30
-00:38:04
+00:38:53
7446 1612
35 / 42
-00:14:26
+00:30:33
01:14:36
-00:34:09
+00:45:50
6582 1455
49 / 53
-00:08:29
+00:37:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii