Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:41
-00:25:18
+00:34:44
5198 1652
K35 : 348
200 / 236
-00:15:50
+00:30:01
00:33:32
-00:26:45
+00:16:55
1249 1249
46 / 83
-00:23:00
+00:09:34
00:47:24
-01:01:21
+00:18:38
840 38
34 / 260
-00:43:33
+00:12:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii