Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:27
-00:29:22
+00:36:31
8585 2038
354 / 395
-00:16:38
+00:32:15
01:09:14
-00:37:20
+00:39:37
7551 1666
278 / 306
-00:08:16
+00:30:13
01:11:31
-00:37:14
+00:42:45
6372 1341
234 / 264
-00:17:37
+00:34:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii