Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:11
-01:00:34
+00:19:25
1000 954
23 / 151
-00:35:40
+00:11:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii