Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:28
-00:31:17
+00:48:42
6742 1545
68 / 72
-00:13:14
+00:37:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii