Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:49
-00:40:45
+00:36:12
6935 5569
58 / 77
-00:19:55
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii