Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:10
-00:43:35
+00:36:24
5513 4572
233 / 293
-00:36:52
+00:26:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii