Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:37
-00:37:38
+00:40:44
5687 1125
125 / 138
-00:25:17
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii