Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:53
-00:22:29
+00:50:32
7918 2872
K40 : 565
268 / 270
-00:07:42
+00:42:57
00:37:11
-00:11:33
+00:20:44
1869 1869
54 / 59
-00:07:51
+00:12:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii