Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:54
-01:01:51
+00:18:08
747 716
35 / 293
-00:55:08
+00:07:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii