Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:17
-01:03:28
+00:16:31
502 483
19 / 259
-00:50:15
+00:10:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii