Katarzyna Cyrynger

RTB HOUSE / RTB HOUSE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:50
-00:29:20
+00:44:30
8157 2738
K20 : 892
2 2
263 / 278
-00:17:02
+00:38:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii