Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:30
-00:47:15
+00:32:44
4775 4138
193 / 293
-00:40:32
+00:22:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii