Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:39
-00:48:06
+00:31:53
4572 570
154 / 237
-00:24:35
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii