Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:28
-00:37:11
+00:34:16
3467 2543
M60 : 49
14 / 18
-00:36:58
+00:18:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii