Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:55
-00:33:44
+00:37:43
3815 2694
M50 : 237
56 / 62
-00:09:28
+00:24:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii