Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:18
-00:26:21
+00:45:06
4292 1416
K50 : 81
61 / 62
-00:02:05
+00:31:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii