Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:50
-00:18:34
+00:46:19
3750 1286
K30 : 201
120 / 121
-00:08:54
+00:44:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii