Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:36:43
+00:29:39
2575 629
K45 : 91
86 / 122
-00:26:37
+00:23:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii