Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:17
-00:32:41
+00:27:43
1626 1211
M50 : 126
27 / 39
-00:18:47
+00:15:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii