Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:34:15
+00:30:38
2688 684
K25 : 80
64 / 94
-00:16:42
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii