Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:48
-00:28:10
+00:32:14
1984 589
K40 : 216
56 / 68
-00:22:40
+00:27:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii