Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:31:41
+00:28:43
1723 457
K30 : 175
71 / 104
-00:22:41
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii