Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:33:30
+00:26:54
1556 1179
M50 : 120
23 / 39
-00:19:36
+00:14:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii