Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:25:45
+00:34:39
2132 664
K40 : 243
60 / 68
-00:20:15
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii