Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:58
-00:29:00
+00:31:24
1933 1374
M20 : 196
8 / 11
-00:04:28
+00:20:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii