Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:37:18
-01:10:57
+00:07:25
26 2 1
2 / 260
-01:00:08
+00:02:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii