Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:47
-01:07:28
+00:10:54
76 70
2 / 113
-00:47:59
+00:03:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii