Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:41
-01:00:34
+00:17:48
655 620
32 / 256
-01:00:34
+00:09:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii