Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:53
-56:36:12
+00:29:44
502 199
K40 : 50
18 / 28
-01:11:01
+00:20:39
01:01:37
-00:38:11
+00:30:43
4582 1195
K40 : 298
153 / 222
-00:26:23
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii