Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:09
-00:38:06
+00:40:16
5639 1098
114 / 135
-00:27:49
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii