Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:20
-00:50:55
+00:27:27
3134 2797
68 / 135
-00:40:38
+00:19:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii