Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:14
-01:10:01
+00:08:21
32 29
3 / 260
-00:59:12
+00:03:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii