Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:20
-00:36:25
+00:43:34
6418 5053
65 / 72
-00:18:22
+00:32:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii