Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:41
-00:46:34
+00:31:48
4299 3697
137 / 201
-00:32:39
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii