Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:37:48
+00:35:50
5171 3528
M50 : 267
39 / 54
-00:19:07
+00:22:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii